THÔNG BÁO

Vừa qua Bộ Y tế đã ban hành tài liệu hướng dẫn kiểm tra, đánh giá bệnh viện năm 2015, trong đó có thay đổi một số tiêu chí, các hướng dẫn cụ thể, ..Mời các khoa/phòng tải tập tin đính kèm về máy để tham khảo.