THÔNG BÁO
Để cho việc biên soạn và in ấn sách Phác
đồ điều trị dùng trong bệnh viện đa khoa Phước Long đạt yêu cầu đẹp về hình
thức, chất lượng về nội dung; giúp người sử dụng dễ đọc, dễ hiểu, dễ dàng thực
hiện đúng theo phác đồ điều trị ngay cả trong những tình huống cấp cứu.

Ban Biên soạn Phác đồ yêu cầu các soạn giả thực
hiện theo những nội dung được quy định trong File MauTrinhbayPhacdo.doc

Các bác sĩ vui lòng tải file MauTrinhbayPhacdo.doc tại địa chỉ Website: https://benhvienphuoclong.com.vn/Default.aspx?tabid=278 để tham khảo và thực hiện.

Hoặc tải từ tập tin đính kèm thông báo này.